Home / Džematski odbor

Džematski odbor

Predsjednik: Armin Murećahajić

Podpredsjednik: Irfan Kličić

Sekretar: Mensad Alić

Blagajnik: Edin Burek

Članovi odbora: Edin Salihbegović, Ismet Dizdarević, Emsud Alić, Nedžad Merzihić

Imam: Suvad ef. Dukić